Allmänna villkor

Allmänna villkor vid evenemang och biljettköp

iChallenge drivs av bolaget Biceps Event AB, org: 556967-8369.

Ett köp av träningsbiljett till Biceps Events evenemang ”iChallenge” gäller som av biljett till idrottsevenemanget i fråga.

Villkor för köp
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.

Serviceavgift
Biceps Event tar inte ut en serviceavgift för administration och distribution vid försäljning av biljetter till evenemang.

Personuppgifter
Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden att de personuppgifter som lämnas i samband med köp av biljetter kommer behandlas av Biceps Event. Uppgifter som t.ex. email, namn, telefonnummer och ålder kommer att sparas i ett register och nyttjas vid genomförande av evenemanget. Biceps Event kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang eller information om aktuellt evenemang.

Om du önskar få information om dina personuppgifter eller anmäla ändring eller borttagande av dessa, skall du skicka ett mail till Biceps Event och redovisa för vilket uppgifter det avser.

Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och vi samt vår systemleverantör har säkrat upp att GDPR följs.

Vi tar självklart din integritet på allvar och vill gärna berätta hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi spar dina uppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig, uppfylla gällande lagar och kommunicera med dig som kund till oss. Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Biceps Event.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Biceps Event förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Biceps Events villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Biceps Event kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta info@ichallenge.nu . Det är Biceps Event som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Biceps Event sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Övrigt
Biceps Event förbehåller sig rätten att kunna ändra evenemangets utformning när som helst.

Biceps Event har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du Biceps Event tillstånd att publicera bildmaterial från eventet. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som sponsorer och partners.

Alla deltar på eget ansvar. Biceps Event frånsäger sig ansvar för skador på deltagare eller utrustning.

Deltagare är inte försäkrade genom anmälan, kolla så att ni har hemförsäkring som täcker idrottsevenemang. Ni kan även teckna motionsförsäkring på www.startklar.nu. Om olyckan skulle vara framme finns sjukvårdare på plats under evenemanget för akut hjälp.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor för vår webshop

1.1 Bedrägeri

Av säkerhetsskäl sparas din IP-adress när du genomför köp i webbshopen. Alla försök till falska orders eller bedrägerier kommer att polisanmälas.

1.2 Betalningsalternativ

Som kund skall du känna dig säker när du genomför betalning över internet och därför använder iChallenge alltid krypterad anslutning i samband med att betalnings uppgifter behandlas.

Som betalnings leverantör har vi valt PayEx och Swish för att du som kund skall få en enklare och tryggare betalsätt.

1.3 Avbokning/ångerrätt

Ångerrätten gäller inte enligt distansköplagen för event som detta, så ångrar man sig, blir man sjuk, skadad eller får förhinder kan man inte få pengarna tillbaka.

Det går dock att överlåta platsen till någon annan, vill ni göra det så maila oss på info@ichallenge.nu så hjälper vi er.

1.4 Felaktigt köp

Vid eventuellt felaktigt köp i webbutiken, skicka ett mail till oss snarast på info@ichallenge.nu så hjälper vi er.

Vid kortbetalning sker återbetalning till samma kort som användes vid betalningstillfälle. Vid Swish betalning sker återbetalning till samma telefonnummer som användes vid betalning.

1.5. Orderbekräftelse

Beställaren får omgående (normalt inom 5 min) ett mail med kvitto efter genomförd bokning.
Alla deltagare som bokas in får också omgående (normalt inom 5 min) ett bekräftelsemail med en unik länk för aktivering av det konton som ska användas vid bokning av aktiviteter på eventet. Detta mail är en värdehandling som ska sparas

Om du inte har mottagit några mail, kolla i din skräppost först, de kan hamna där ibland. Annars maila oss på info@ichallenge.nu så hjälper vi er.

1.6 Fel i publicering, prisjusteringar och tekniska fel

Vi förbehåller oss rätten till korrigering av prisuppgifter, dokument, grafik, texter med mera som skrivits felaktigt på vår hemsida, i kataloger, på produkter eller i andra förekommande media. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar på grund av exempelvis förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar, lagerförändringar och eventuella tekniska fel i webbshopen, browser eller server.

1.7 Om cookies

Den här webbplatsen skapar cookies. En ”cookie” är en liten textfil med information som lagras på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på en webbsida skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket login namn du använder och vad du lagt i kundvagnen. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan de försvinner när du stänger din webbläsare.

Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte att kunna lägga varor i din kundvagn. Hur du ställer in användningen av cookies beror på vilken webbläsare du använder.

1.8 Säkerhet vid betalningar

iChallenge sparar aldrig några uppgifter gällande ditt kontokort! All information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL/HTTPS).

1.9 Pris och Moms

Samtliga priser är inklusive moms.

iChallenge har rätt till prisändringar och justeringar, inkluderat erbjudanden och rabatter. Ändringar kan inte åberopas på redan genomförda beställningar.

Kontakt

Kundtjänst:
info@ichallenge.se